Vilties testamentas. Atsiminimai

„Neturiu tikslo rašyti vien apie blogį ir nužmogėjimą. Man daug svarbiau paliudyti ir perduoti viltį”, – tokiais žodžiais buvęs politinis kalinys Antanas Švedas (1926–2009) pradeda savo epopėją.

Išėjęs partizanauti beveik iš Vytauto Didžiojo gimnazijos suolo, jaunasis partizanas pereina tikrą okupantų golgotą, bet lieka ištikimas savo sąžinei ir siekiui iškovoti Tėvynei laisvę.

Autorius: Antanas Švedas
Išleidimo metai: 2022