Visos gyvenimo tarp gyvenimų paslaptys

Šią knygą parašė Maiklo Niutono studentai, pasekėjai ir kolegos, regresinės hipnoterapijos Gyvenimai tarp gyvenimų (GTG) (angl. Life Between Lives; LBL) metodo įkūrėjo. M. Niutonas savo sukurtais regresyvios hipnozės metodais įvesdavo į supersąmonės būklę pacientus, ir jie prisimindavo tai, kas vyko su jais tarp fizinių įsikūnijimų.
Maiklas Niutonas – daugelio straipsnių, knygų „Sielų kelionės“, „Sielų lemtis“, „Gyvenimas tarp gyvenimų“ ir „Praeitų gyvenimų prisiminimai“ autorius.
Knygoje rasite veiksmingų metodų, padėsiančių užmegzti efektyvų bendravimą su dvasių vadovais, kad gautumėte atsakymus į klausimus apie savo praeities įsikūnijimus, artimųjų likimus ir daugelį kitų klausimų.
Rekomendacijos saviugdai ir paprastos technikos leis eiti savo keliu per gyvenimą. Ir sekite ne aklai, o pasikliaudami dvasinių mokytojų ir vedlių išmintimi. Sužinosite, kas yra dvasiniai vadovai, kas yra seniūnų taryba, kaip parenkamas kūnas įsikūnijimui, kaip patys pasirenkate vietą ir laiką įsikūnijimui ir su kokia konkrečiai užduotimi atėjote į Žemę.
Ši knyga, be abejonės, aktuali, svarbi ir įdomi visiems gyvenantiems Žemėje. Joje pateikiama informacija patvirtina tai, ką visada jautėte, – po fizinės mirties gyvenimas nesibaigia. Po šio gyvenimo yra kitas, kuriame tavęs laukia artimieji, draugai ir mokytojai. Ir tas pasaulis alsuoja šviesa ir meile. Tai džiaugsmo ir poilsio vieta.