Vytautas didysis

Kunigaikštis Vytautas Didysis, valdęs Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 1392-1430 metais, buvo vienas reikšmingiausių mūsų šalies valdovų istorijoje. Jo gyvenimas bei mirtis vis dar yra aplipę įvairiais mitais. Autoriai Adolfas Šapoka, Antanas Kučinskas-Kučas, Marija Krasauskaitė, Paulius Šležas, Romas Batūra, Simas Sužiedėlis, Valentinas Dėdinas bei Zenonas Ivinskis parengė itin išsamią, naujais faktais papildytą knygą „Vytautas Didysis“, kurioje bando pažvelgti į šio žmogaus gyvenimo istoriją bei darbus.

Didžiojo kunigaikščio Vytauto įtaka Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei nenuginčijama ir juntama net iki šių dienų. Vytautas Didysis gimė Senuosiuose Trakuose apie 1350-tus metus. 1386-tais metais krikštą priėmęs vyras netrukus tapo Lenkijos karaliaus Jogailos vietininku LDK.

Turbūt kiekvienas istorijos mylėtojas žino, kad viena reikšmingiausių pergalių kovojant prieš ilgus metus šalį niokojusius kryžiuočius buvo pasiekta 1410-tais metais Žalgirio mūšyje. Čia Vytauto ir Jogailos kariuomenė visam laikui palaužė Kryžiuočių ordino galybę. Po Žalgirio mūšio kryžiuočių pavojus mūsų šaliai nebebuvo toks grėsmingas, o Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei atsirado galimybė užmegzti diplomatinius santykius su kitomis Europos šalimis.

Vytautą Didįjį ketinta karūnuoti ir jis būtų tapęs antruoju Lietuvos karaliumi istorijoje. Deja, karūnavimas neįvyko, bet didžiojo kunigaikščio įtaka buvo jaučiama visoje Europoje. Šis valdovas išplėtė mūsų šalies valdas nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Istorinių faktų žinoma daug, tačiau Vytauto asmenybė išlieka mįsle. Jo gyvenimas ir mirtis apipinti legendomis, o istorikai jo valdymo būdus vertina prieštaringai. Knyga „Vytautas Didysis“ leidžiama 590-ųjų kunigaikščio mirties metinių progą. Pusės tūkstančio puslapių tyrimas bando atskleisti koks iš tiesų buvo tas vyras, kuris neleidžia pamiršti Lietuvos galybės bei įkvėpė daugybę legendų, poetų bei menininkų. Vytauto Didžiojo vardu pavadintas universitetas Kaune. Jam pastatyta daugybė paminklų. Tarpukario metais Lietuvoje netgi buvo švenčiama neįvykusio Vytauto karūnavimo diena.

Apie valdovo idealu laikomą Vytautą parašyta ne viena knyga, tačiau dar joks veikalas nebuvo toks išsamus, kaip autorių Adolfo Šapokos, Antano Kučinsko-Kučo, Marijos Krasauskaitės, Pauliaus Šležo, Romo Batūros, Simo Sužiedėlio, Valentino Dėdino bei Zenono Ivinskio parengtas tyrimas „Vytautas Didysis“. Ši knyga skirta biografijų mėgėjams, studentams ir visiems, kuriems rūpi Lietuvos istorija.

Autorius: Adolfas Šapoka, Paulius Šležas, Simas Sužiedėlis, Antanas Kučinskas-Kučas, Marija Krasauskaitė, Romas Batūra, Valentinas Dėdinas, Zenonas Ivinskis
Išleidimo metai: 2020