Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija (PMMA) ,,Branduma”
prezidentas-poetas, žurnalistas Vytautas Barauskas
Asociacija išleido leidinius, kuriuose nušviečiama ir Druskininkų PMMA ,,Branduma” veikla:
1.Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos almanachas BRANDUMA 2010 m.
2. ,,BRANDUMOS” aidai. Žurnalas. 2010 m.
3. ,,BRANDUMOS” aidai. Žurnalas. 2011 m.
4. „BRANDUMOS“ aidai. Žurnalas 2012 m.
5. Emilija Klimavičienė. „Subrandink sieloje gerumą“ 2010m.
6. Alvyra Jurkonytė-Grėbliūnienė „Jausmų sode“ 2011m.
Apie Druskininkų PMMA ,,BRANDUMA” veiklą rašoma ir mėnraštyje ,,Gintaro gimtinė”,
savaitraštyje ,,XXI amžius”, laikraščiuose ,,Druskonis”, ,,Druskininkų naujienos” , „Mano DRUSKININKAI“ ir kt.