Dirbdama Druskininkų lopšely daržely „Bitutė“ sukūriau ne vieną priemonę mažiesiems, bukletėlių, apipavidalindavau stendus. Esu kūrybinis bendraautorius ir dailininkas išleistų knygelų ”Metų ratas. Pavasarėlis” ir “Bitutės Zuzės nuotykiai”. Vėliau išleidau Aldonos Raugalaitės „Tikri merkiniškių pasakojimai“.

1998 metais susidomėjau karpiniais. Esu surengusi dvi personalines parodas, dalyvavau bendrose parodose, trys iš jų – Lenkijos Gdansko miesto Meno namuose.

2012 metais man suteiktas Meno kūrėjo statusas.

Paruošiau 7 vaikus (10- 15 metų amžiaus) Respublikinei karpinių parodai „Traukos taškas“. Ji vyko 2012 metų birželio 5-30 dienomis Vilniuje. Ignas Bingelis 14 metų amžiaus tapo laureatu.

Mano karpinukų yra almanachuose: Felikso Marcinkaus „Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“, Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos almanache BRANDUMA. Taip pat karpinukais iliustruota Alvyros Grėbliūnienės poezijos knyga „Akių ramybės ežere“.

Jau daugiau nei dešimt metų dirbu su asmenimis, turinčiais negalę – LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriuje. Organizuoju asmenų su negalia kūrybinius užsiėmimus, akcijas, parodas. Maketuoju ir spausdinu kvietimus, bukletėlius, afišas vykstantiems renginiams. Mano karpinių yra įsigiję privatūs asmenys Lietuvoje ir užsienyje.