Gruodžio 15 d. viešojoje bibliotekoje vyko Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus adventinė popietė „Vardą Lietuvos nešiokime širdy“, skirta Druskininkų krašto tautotyrininkų kūrėjų atminimui. Renginį vedė Tėviškės pažinimo Druskininkų skyriaus vadovė Alvyra Grėbliūnienė. Renginyje buvo minimi kraštiečiai tautotyrininkai – Liucija Būgaitė-Baubonienė, Antanas Ridikas, Izabelė – Skliutaitė Navarackienė, Birutė Zuzevičienė, Romana Jonušienė,  Gediminas Subačius, Danutė Smilgienė, Mykolas Černiauskas  ir kt. Viešojoje bibliotekoje buvo  parengta  tautotyrininkų kūrybos paroda, skambėjo skaitomi poezijos posmai, atsiminimai ir kt. Renginyje skambėjo  ansamblio „Vakarėjant“ (vadovė Virginija Šedienė) melodingos dainos.