Sausio 7 d. minime lietuvių rašytojo, vaikų literatūros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio (tikr. Matulevičius) 100-ąsias gimimo metines. Rašytojas gimė  Zomčinėje, Igliaukos valsčiuje, 1942 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. Mokytojavo Santaikoje, Simne, Seirijuose, Alytuje. A. Matutis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą miesto mokyklose, dirbo pionierių namuose, vadovavo literatų ir turistų būreliams. 1971 m. rašytojas Varėnos rajono girioje, Pauosupėje, pasistatė namelį, pramintą Dreve ir jame leisdavo vasaras. 1937 m. pradėjo spausdinti eilėraščius vaikams. 1939 m. būdamas šešiolikmetis gimnazistas „Žiburėlio“ žurnalo surengtame jaunųjų literatų konkurse laimėjo dvi premijas – už eilėraštį „Gėlių dainelė“ ir už poemą „Kiškiukas Gailiukas ir geras berniukas“. A. Matutis – trumpojo eilėraščio meistras, vaikiškiausias ir vienas produktyviausių poetų. Jis išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų knygų vaikams, parengė literatūros bei istorijos skaitinių knygų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, iš kitų kalbų vertė eilėraščius, parašė apybraižų, libretą. 1984 m. rašytojo rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H. K. Anderseno diplomu. Su A. Matučio poezija apie meilę Gimtinei, tėvams ir gamtai turėtų augti kiekviena vaikų karta!