1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Daugybė suimtųjų mirė nuo bado, ligų ir kankinimų, šimtai tūkstančių lietuvių tremtyje ilgėjosi Tėvynės, kentė skausmą ir nežinią dėl artimųjų likimo, tačiau Lietuvos taip ir nebeišvydo. Liko amžino poilsio amžinojo įšalo žemėje. Gedulo ir vilties, okupacijos ir genocido dienų tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Kai į šiaurę ešelonai ėjo‘‘.