Gruodžio 19 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko į filmo „Čiurlionio šaknų link“ pristatymas. Filmo kūrybinė grupė druskininkietė gidė A. Česnulevičienei, menotyrininkas A. Nedzelskis ir operatorius J. Bilinskas. Tai jau antrasis filmas, susijęs su M. K. Čiurlionio gyvenimu, kūryba.
Filmas sukurtas A. Česnulevičienei laimėjus projektą, kurį jį parengė ir teikė Druskininkų savivaldybei paskelbus kultūros projektų finansavimo konkursą. Projektui skirta 2 tūkstančiai litų. Projektu buvo siekiama nauja informacija prisidėti prie informacijos sklaidos apie Čiurlionio šeimą. Projekto rezultatas – ne tik filmas, bet ir informacinis stendas su M. K. Čiurlionio tėvo Konstantino ir jo suburto choro bei tuometinės Druskininkų senosios bažnytėlės pastato, kurioje jis vargonavo beveik tris dešimtmečius ir tapo ilgiausiai čia dirbusiu vargonininku, nuotraukos. Informacinis stendas Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje pakabintas gruodžio 20 dieną, ketvirtąjį advento sekmadienį, po šv. Mišių, M. K. Čiurlionio tėvo Konstantino 100-mirties metinių išvakarėse.