Rugsėjo 24 d. viešojoje  bibliotekoje vyko Gražinos Didelytės ir Vygando Čapliko knygos ,,Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“ pristatymas.  Leidinio pagrindas – dailininkės G.Didelytės keturiasdešimties kūrinių ciklas, skirtas Dainavos istorijai. Išsamesnius kūrinių komentarus  bei krašto istorinės raidos apžvalgą parengė Dzūkijos etninės kultūros globos narys Vygandas Čaplikas. Knygoje pateikiama ir vaizdinė medžiaga: žemėlapiai, schemos, piešiniai. Ši knyga svarbi Dainavos krašto istorijos pažinimui, visuomenės švietimui, jos sąmoningumo ugdymui.