Rugsėjo 29 d. viešojoje bibliotekoje viešėjo Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė Deimantė Aidukaitė. Susirinkusiems druskininkiečiams ji pristatė savo naują knygą ,,Vedybinės elgsenos ypatumai 1922 – 1938 m. Būdviečio, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir Veisiejų parapijose“. Knygoje skaitytojui pristatomi vedybinės elgsenos ypatumai – vedybų laikas, jaunavedžių santuokinis amžius, našlių vedybų savitumas, konfesiškai mišrios santuokos, šeimų lokalumas, priešjungtuvinių sutarčių sudarymo aspektai, nesantuokinių ryšių egzistavimo apraiškos, santuokos liudininkų pasirinkimas. Jų išskyrimą suponavo santuokos metrikų knygose užfiksuotos informacijos pobūdis. Buvusios Seinų apskrities parapijų sutuoktinių vedybinės elgsenos savitumai iliustruojami charakteringais santuokų įrašais. Svarstoma, kokie veiksniai galėjo turėti įtakos tam tikroms santuokinėms ypatybėms. Informacija papildoma spaudos puslapiuose atrastomis žinutėmis bei retenybe tapusiomis jungtuvių fotografijomis. Prieškariu vedybų fakto įamžinimas nuotraukose buvo gana retas reiškinys, ypač Dzūkijoje, kur žmonės gyveno ne taip pasiturinčiai. Apibrėžiamos į Seinų apskrities sudėtį įėjusių parapijų ribos, kurių įvardijimas svarbus išskiriant konkrečiai teritorijai būdingus vedybinės elgsenos aspektus. Parapijų lokalizacija, užimamos teritorijos dydis, gyventojų bei ūkių skaičius lėmė tam tikras santuokines ypatybes. Taip pat pristatomos Užnemunėje santuokos sudarymą ir nutraukimą reglamentavusios teisės normos. Jomis remiantis, teisėtos tuoktuvės buvo sudaromos bažnyčioje, laikantis kanonų teisės, o santuokos negaliojimo bylas sprendė bažnyčios teismas.