Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje rugsėjo 13 d. buvo pristatytas „Druskininkų krašto tautotyros metraštis“. Renginį vedė metraščio sudarytoja Alvyra Grėbliūnienė bei gydytojas Jonas Tertelis, vieni iš tautotyros metraščio autorių. Muzikinę programą atliko Druskininkų kultūros centro folkloro ansamblis „Stadalėlė“ (vadovė L. Balčiūnienė).
Druskininkų krašto tautotyros metraštyje galima rasti 20-ies autorių parašytus 39 straipsnius apie Druskininkų savivaldybę: Ona Alesiūtė-Bleizgienė „Pamilusi gerumo šviesą“, „Ne dzūkas, pamilęs Dzūkiją“; Julė Bliūdžiuvienė „Pasirinkęs žūti už tėvynę“, „Su trispalvės ženklu“, „Po Viečiūnų apylinkes“; Roma Dumčiuvienė „Druskininkai: istorijos metmenys“; Alvyra Grėbliūnienė „Vytautas Valentukevičius“, „Garsios Suraučių giminės kelių labirintai Druskininkuose“, „Laisvės angelo varpas skamba Naujasodėje“, „Bažnyčia – Ratnyčios šviesuolio, Petro Janulevičiaus gyvenimo dalis“, „Žemaitės ir Dzūko gyvenimo raštų pynė“, „Drąsiųjų kelias – į Lietuvos laisvę“, „Piliakalnių raiška karpiniuose“, „Bibliotekos didžiausia vertybė – skaitytojas“; Asta Gudaitienė „Leipalingio bibliotekai – 80“; Danutė Kašėtaitė „M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus Druskininkuose“; Kun. Žydrius Kuzinas „Kai žodis tampa kūnu“; Dr. Antanas Lankelis „Nuo Druskininkų mineralinių vandenų kurorto iki istorinės Liškiavos“, „Kraštietis geografas prof. Alfonsas Basalykas“; Jonas Laurinavičius „Kur Druskonis spindi“, „Druskininkų viešojoje bibliotekoje – „Tautotyros metraščio“ sutiktuvės“ ; Monika Lukaševičienė „Skulptūros, bylojančios tautos garbę“; Izabelė Navarackienė „Vasario 16-oji Draugystės sanatorijoje“; Alfreda Pigagienė „Galėjo pasitraukti į vakarus, bet liko kovoti Lietuvoje“; Juozas Saulius „Taurus pedagogas ir mokslininkas“; Eugenija Sidaravičiūtė „Prisimenant Adolfą Ramanauską-Vanagą“, „Vytautas Kvaraciejus (Korotiejus) prisimena“; Anelė Smaliukaitė „Gerumo šaltinis“; Jonas Tertelis „Likę kaip medžiai tvirti, palinkę prie žemės ir duonos“, eilėraštis „Žodis“; Izabelė Ūsienė „Gera žinoti, jausti ir girdėti „žodį““, „Mane Dievas saugo, man nieko netrūksta“, „Gyvenimas, kaip Dievo saujoje“, „Vasaros palydos šv. Apaštalo Baltramiejaus parapijoje“; Dr. Algirdas Valavičius „Nuoširdžiai mylėti Tėvynę Lietuvą ir nuostabų mišką…“; Vytautas Valentukevičius „Gamtos stichijos Druskininkuose ir apylinkėse“, „Ilgas trispalvės vargo kelias Druskininkuose“; Birutė Kaleininkaitė-Zuzevičienė su Alvyra Grėbliūniene „Kaleininkų giminės likimų raštai“; Eugenija Sidaravičiūtė su Jonu Terteliu „Atgimkime naujam gyvenimui“.
Bibliotekos direktorė Laima Žėkienė pasidžiaugė ir padėkojo visiems straipsnių autoriams,, esate ištikimi savo krašto praeities tyrinėtojai, jūsų pasišventimas, kruopštus, dėmesingas darbas, siekiant išsaugoti savo krašto praeitį yra didelė vertybė ir nuostabi dovana ateities kartoms. Dėkoju Jums visiems už pagarbą ir , meilę tėviškei ir už tai savo darbais garsinate Druskininkų kraštą… Linkiu Jums stiprios sveikatos, kantrybės, ir ištvermės tęsti prasmingus darbus.
Leidinys iliustruotas nuotraukomis ir papuoštas Dianos Lukošiūnaitės karpiniu. Metraščio leidybą rėmė: Druskininkų savivaldybė, Tėvynės pažinimo draugija, UAB „Draugystės sanatorija“, UAB „Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras AQUA“, Druskininkų klubas, Druskininkų (Ratnyčios) Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapija, Laima ir Saulius Megelinskai.