Sausio 21 d., Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osioms gimimo metinėms skirtas renginys ,,Eik su manimi kartu‘‘ .Renginį vedė A.Padegimaitė ir J.Subačius. Ištraukas iš K.Donelaičio ,,Metų‘‘ skaitė R.Jarašauskas, apie ,,donelaitiškas‘‘ V.K.Jonyno iliustracijas poemai ,,Metai‘‘ pasakojo Druskininkų garbės pilietis, menotyrininkas A.Nedzelskis. Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai parengė parodą ,,K.Donelaičiui – 300‘‘.
Kristijonas Donelaitis – liuteronų kunigas, garsiausias ir praktiškai pirmasis lietuvių poetas – gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime (dabar išnykęs; Gumbinės parapija, Mažoji Lietuva; dabar Gusevo rajonas, Karaliaučiaus sritis, Rusija).1731–1736 m. mokėsi Karaliaučiaus katedros kolegijoje, 1736–1740 m. studijavo Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultete, lankė lietuvių kalbos seminarą. 1740–1742 m. dirbo Stalupėnų (dabar Nesterovas) mokyklos kantoriumi (mokytoju ir bažnytinio choro vedėju), 1742–1743 m. – Stalupėnų mokyklos rektoriumi (vedėju). 1743 m. spalio 21 d. gavo kunigo šventimus ir buvo paskirtas į Tolminkiemio liuteronų parapiją, kurioje kunigavo 1743–1780 m., iki pat mirties. 1744 m. spalio 11 d. vedė mirusio Stalupėnų mokyklos rektoriaus našlę Anną Reginą Ohlefant (†1795); vaikų nesusilaukė. Be tiesioginių savo pareigų, kurios padėjo gerai pažinti parapijos gyventojų valstiečių materialinį ir dvasinį gyvenimą, Donelaitis užsiiminėjo statybomis, mechanikos darbais, sodininkyste. Tolminkiemyje pastatė naują mūrinę bažnyčią, mokyklą ir klebonų našlių namus, rekonstravo kleboniją. Konstravo fizikinius prietaisus (pvz., barometrus ir kt.), muzikos instrumentus (pvz., klavesinus, fortepijonus). Taip pat jis sukūrė poemą „Metai“, parašė pasakėčių lietuvių ir eilėraščių vokiečių kalbomis. Gyvenimo pabaigoje, nuo 1775 m., įsivėlė į bylinėjimąsi su Tolminkiemio karališkojo dvaro valdytoju (amtmonu) dėl dvaro, bažnyčios ir valstiečių žemių separacijos (atskyrimo); atstovavo bažnyčios ir valstiečių pusę; priėmus kompromisinį sprendimą byla buvo baigta po Donelaičio mirties (1790).Kristijonas Donelaitis mirė 1780 m. vasario 18 d. Tolminkiemyje (Gumbinės apskritis, Mažoji Lietuva; dabar Čistyje Prudy, Karaliaučiaus sritis, Rusija). Palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje. K. Donelaičiui skirtas renginys padėjos pajusti poeto kitoniškumą ir jo kūrybos unikalumą.