Birželio 10 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje blibliotekoje vyko fotografijų parodos „Jonas Mekas. Semeniškių idilės’’, skirtos Jono Meko 100-mečiui paminėti, atidarymas ir Kęstučio Pikūno sudarytos knygos apie Jono ir Adolfo Mekų laiškus giminėms “Gyvenimo lai(š)kai” pristatymas.
2022-aisiais metais minime Jono Meko gimimo šimtmetį. Mini ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis, juk Jonas Mekas buvo pasaulio pilietis. Gimęs 1922 m. Semeniškiuose, Biržų rajone 1944
m. kartu su broliu Adolfu pasitraukė į Vakarus. Penkerius metus praleido įvairiose darbo bei pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, o 1949 m. emigravo į JAV ir apsistojo Niujorke.
Pirmą kartą į gimtuosius Semeniškius Jonas Mekas, kartu su broliu Adolfu bei jo žmona Pola Chapelle grįžo tik 1971 m., praėjus 27 metams po išvykimo. Sunku įsivaizduoti ką broliams reiškė grįžti į gimtąjį kraštą po šitiek metų. Sugrįžimo akimirkas bei savo jausmus abu Mekai užfiksuoja kino juostoje ir sukuria po filmą.
Gimtosios žemės bei namų ilgesys, o kartu ir tėvų įskiepytos gyvenimo vertybės puikiai atsiskleidžia brolių Mekų rašytuose ir 2019 m.paviešintuose laiškuose mamai bei kitiems namiškiams – Gyvenimo lai(š)kai. Sugrįžusį Joną Meką taip pat užfiksuoja. 1971 m. – fotografai Antanas Sutkus bei Viktoras Kapočius, o 1977 m. Algimantas Kunčius bei Jono Meko žmona Hollis Melton. Iš šių akimirkų ir sudaryta ši paroda, o daugelis fotografijų eksponuojamos pirmą kartą.Dar būdamas Vokietijoje, 1948 m. Jonas Mekas parašo pirmąjį eilėraščių rinkinį Semeniškių idilės, į kurį sudeda visą gimtojo krašto ilgesį ir meilę.Aplankydami šią parodą turėsite unikalią galimybę išgirsti visus 26 paties Jono Meko skaitomus eilėraščius ir pasižiūrėti filmuotą medžiagą.
Parodos sumanytojas ir kuratorius – Tomas Ivanauskas. Parodą organizuoja Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Parodos partneris – Jono Meko vizualiųjų menų centras.Paroda bibliotekoje veiks iki liepos 1 d.Kviečiame!