Vasario 6 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta A. Šuliausko knyga ,,Kelionė akimirkos taku‘‘. Pristatyme dalyvavo Druskininkų savivaldybė vicemeras L. Urmanavičius, vyr. specialistė turizmui ir kultūrai I. Griniūtė
Knygos pradžioje – spalvinga A .Šuliausko autobiografija: vaikystė baisiais pokario metais. Mokykla ir pirmieji bandymai piešti. Nepritekliaus lydimi studijų metai Lietuvos dailės institute Ir. Su Dievo pagalba baigtos studijos, sukurta šeima ir Aukščiausiojo dovanotas talentas: matyti, jausti,
Toliau verčiant knygą, mus pasitinka skyrius ,,poezija‘‘, kuris suskirstytas ankstyvąją poeziją ir vėlyvąją poeziją. Kiekviena jų – giliai išgyventa ir atspindi gyvenimo realijas. Čia jaučiama begalinė meilė mamai, gamtai, ilgesiui, meilei, Tėvynei, artimiems žmonėms. Daug kas negalėjo patikėti, kad žinomas dailininkas, kuris puikiai yra įvaldęs pieštuką ir teptuką, turi gebėjimų eiliuoti.
Sekanti knygos dalis proza tai ištraukos iš dienoraščio, literatūriniai vaizdeliai, (,,Kelione‘‘, ,,Lietus‘‘, ,,Autobuse‘‘) apsakymai ,,Musė‘‘, ,,Baltoji meilė‘‘, ,,Kantriausia pasaulyje‘‘, legendos ,,Mergelės akių ežero istorija ir kita.
Knygoje „Kelionė akimirkos taku“ sudėti autoriaus straipsniai, šiuolaikinėje spaudoje apimantys 2009 – 2012 metus. A. Šuliauskas siekė per savo asmeninius išgyvenimus knygoje atspindėti kultūrinę Druskininkų panoramą. Tai tikras kultūrinių renginių kaleidoskopas. Čia publikuojami straipsniai spausdinti ,,Druskininkų naujienose, Ratnyčios parapijos laikraštyje ,,Žodis‘‘, kultūros žurnale ,,Dainava‘‘. Autorius negražbyliauja apie savo pasiekimus ir pažintis su žinomais žmonėmis. Jis pateikia kitų menininkų nuveiktus darbus kultūros srityje, menines apžvalgas iš konferencijų ir seminarų. Ištraukas iš A. Šuliausko knygos ,,Kelione akimirkos taku‘‘ skaitė L. Žukauskienė ir D. Grigėnaitė.