Vasario 15–ąją viešoji biblioteka miesto gyventojus ir svečius pakvietė į literatūrinį renginį ,,Gimę laisvei‘‘. Dedikaciją poetams Bernardui Brazdžioniui ir Kaziui Bradūnui, atliko aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslova. Renginys buvo skirtas Vasario 16-ąjai – Lietuvos Nepriklausomybės dienai, bei Kazio Bradūno 100 – tosioms gimimo metinėms paminėti. Renginį pradėjusi bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, pasveikino visus su Vasario 16-ąja, labai reikšminga diena kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Šią dieną 1918-aisiais Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Renginio dalyviai ir svečiai buvo pakviesti sugiedoti Lietuvos himną. Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslova skaitė lietuvių poetų išeivių Kazio Bradūno ir Bernardo Brazdžionio eiles, kuriose atsispindėjo laisvės šauksmas, meilė tėvynei Lietuvai bei jos žmonėms, dalijosi mintimis apie jų gyvenimą, kūrybą ir likimą.