Balandžio 26 d. minimos Algio Uždavinio – filosofo, menotyrininko, kultūrologo, lyginamųjų civilizacijų studijų specialisto, orientalisto, filosofijos mokslų daktaro – 60-osios gimimo metinės. Akademiko Antano Andrijausko žodžiais tariant, Algis Uždavinys savo fundamentaliais darbais tapo pasaulyje pripažintu civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos bei neoplatonizmo klasiku.
Algis Uždavinys gimė 1962 m. balandžio 26 d. Vilniuje. Vaikystę praleido Druskininkuose, čia baigė Druskininkų 3-iąją vidurinę mokyklą, keturmetę Druskininkų dailės mokyklą. Iki Atgimimo už antisovietinę veiklą ne kartą buvo nukentėjęs. 1987 m. baigė Lietuvos dailės institutą (menotyrą), vėliau – Vytauto Didžiojo universitetą.
1987-1989 m. dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ dailės korespondentu, 1987-2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto (iki 2002 m. Kultūros ir meno institutas, iki 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institutas) mokslo darbuotoju, 2000-2010 m. – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Humanitarinių mokslų katedros vedėju, nuo 2008 m. ėjo šios katedros profesoriaus pareigas.
1996-2000 m. studijavo Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto doktorantūroje, apsigynė humanitarinių mokslų (filosofijos) daktaro disertaciją, 2008 m. buvo suteiktas habilituoto mokslų daktaro vardas. Mokslinių tyrimų sritys: lyginamosios civilizacijų studijos, komparatyvistinė kultūrologija, Platono, pitagoriečių, stoikų, neoplatonizmo filosofija, senoji arabų ir islamo kultūra, istorija, filosofija ir mistika, senovės Egipto, Mesopotamijos, Vakarų modernioji ir postmodernioji kultūra, 20 amžiaus ir 21 amžiaus pradžios Lietuvos dailė.
Parengė monografijų: „Versmių labirintai: Proklo hermeneutinė filosofija ir mistagogija“ (2002), „Helėniškoji filosofija nuo Numenijo iki Sirijano“, „Egipto mirusiųjų knyga“ (abi 2003), „Hermio Trismegisto išminties kelias“ (2005), „Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose“ (2006), „Sufizmas islamo civilizacijoje“ (2007), „Filosofija kaip atgimimo ritualas“ („Philosophy as a Rite of Rebirth“, 2008), „Sakraliniai platoniškosios filosofijos pagrindai“, „Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje“ („Philosophy and Theurgy in Late Antiquity“, abi 2010). Sudarė antikos filosofinių tekstų antologiją „Auksinė grandinė“ („The Golden Chain“, 2004). Parašė mokslinių studijų ir straipsnių lietuvių, rusų, prancūzų ir anglų kalbomis, kultūros ir dailės recenzijų, prozos ir poezijos kūrinių.
Dėstė įvairiuose Europos, Azijos ir Australijos universitetuose.
Buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (1999), Tarptautinės neoplatoniškųjų studijų draugijos JAV sekcijos (1997), Lietuvos orientalistų asociacijos (1992), Lietuvos estetikų asociacijos (1993), daugybės tęstinių mokslinių leidinių ir knygų serijų redkolegijų narys.
1997 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacija Algį Uždavinį pripažino geriausiu dailės kritiku, 2000 m. už atliktus tyrimus filosofijos, religijos ir meno srityse jis buvo apdovanotas Prano Dovydaičio premija.
Mirė 2010 m. liepos 27 d. Kabeliuose (Varėnos r. sav.), palaidotas Druskininkuose.
Nuotraukos iš sesers Astos Uždavinytės – Rudzikienės šeimos archyvų.