,,Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“ (Mikalojus Daukša).
Minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,,Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
1999 metais vasario 21-ąją Jungtinės Tautos paskelbė Tarptautine gimtosios kalbos diena. Ši graži idėja, padeda įprasminti gimtosios kalbos svarbą mūsų gyvenime. Kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip vieną iš tautos svarbiausių ypatybių. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška, kultūros paveldas, tautos išmintis. Mes didžiuojamės savo gimtąja kalba – seniausia išlikusia indoeuropiečių kalba, dešimtmečius naikinta, bet ištvėrusia, išlikusia, išsaugota, apginta.