Šiandieną minime vienuolės, poetės Gynės Dineikaitės (1932–2019) 90–ąsias gimimo metines.
Gynė Dineikaitė gimė 1932-01-25 Alytuje. Jos tėvas buvo Karolis Dineika, gydomosios kūno kultūros pradininkas Lietuvoje.
Gynė Dineikaitė 1956 m. tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Alovėje (Alytaus r.), Druskininkuose, dirbo metodininke Vilniuje. Nuo 1988 m. Gynė Dineikaitė buvo Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos sesuo.
Gynė Dineikaitė eilėraščiais respublikinėje spaudoje debiutavo 1968 m., į Lietuvos rašytojų sąjungos jaunųjų rašytojų sekciją buvo priimta 1977 m. Lietuvos rašytojų sąjungos nare tapo 2012 m. 1981 m. buvo išleista jos pirmoji poezijos knygelė ,,Žalia upė“, 1987 m. – ,,Vėjy skrendanti sėkla“, 2011 m. – ,,Marana tha“, 2012 m. – ,,Tą valandą“, 2013 m. – ,,Nešk vėjo sparnais“, 2015 m. –,,Nesujudėjo net žolė“, 2016 m. – Praviros durys“, 2018 m. – ,,Dvi valtys“.
Poetė mirė po ilgos ir sunkios ligos 2019 m. kovo 29 d., eidama 88-uosius metus.
Gynės Dineikaitės poezija atveria skaitytojui poetės jausmų ir išgyvenimų pasaulį, skleidžia artimo meilės ir užuojautos žmogui dvasią, susimąstymą apie gyvenimą šioje žemėje ir amžinybe apgaubtą tikėjimo šviesą.