2012 m. kovo 1 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje atidaryta fotoparoda ,,Kolaso kelias‘‘, skirta žymiam baltarusių rašytojui, poetui, publicistui J.Kolasui. Parodos atidaryme dalyvavo Minsko J.Kolaso vardo muziejaus direktorė Z.M.Komarovskaja, Druskininkų baltarusių draugijos ,,Spadčyna‘‘ pirmininko pavaduotoja V. Ivanovskaja, vyr. specialistė turizmui ir kultūrai I.Griniūtė , druskininkiečiai ir miesto svečiai.
Tikrasis J. Kolaso vardas Konstantinas Mickevičius. Jis gimė 1882.11.03 Akinčicuose (Minsko srt.), mirė 1956.08.13 Minske. 1902 m. baigė Nesvyžiaus mokytojų seminariją, dirbo mokytoju. 1907-1908 m. gyveno Vilniuje, 1908-1911 m. už revoliucinę veiklą kalintas Minske. Nuo 1929-1956 m. Baltarusijos Mokslų Akademijos viceprezidentas.
Kūrybai būdinga tikroviškumas, liaudiškumas daug tautosakos elementų. Prozai būdinga tematikos įvairovė, vaizdinga liaudies kalba. Kai kurie socialiniai psichologiniai apsakymai tapo chrestomatiniais, filosofinio turinio alegoriniai apsakymai papildė baltarusių novelistiką, praplėtė baltarusių literatūros tematiką , žanrų ir stilių įvairovę, papildė baltarusių poeziją gamtos lyrika.
Į lietuvių kalbą eilėraščiai pradėti versti XX a. 4 dešimtmetyje. Apsakymų išspausdinta Baltarusių prozos antologijoje (1949 ), išleista poezijos rinkinys ,,Oi jūs godos godos … (1962), apysakų knyga ,, Gyvenimo platybėse‘‘ (1980).
Renginio metu buvo skaitoma J.Kolaso poezija. Muziejaus direktorė Z.M.Komarovskaja padovanojo Druskininkų savivaldybės viešajai bibliotekai J.Kolaso knygų.