Gruodžio 14 d. viešojoje bibliotekoje vyko adventinė popietė ,,Poezijos ir dainų posmai, belaukiant šv. Kalėdų“. Popietėje dalyvavo svečiai iš Alytaus, tai Alytaus apskrities literatų klubas ,,Tėkmė“. Šis klubas vadovaujamas E. Krušinienės gyvuoja jau devyniolika metų. Per tą laikotarpį išleista nemažai poezijos ir prozos knygų. Renginio metu buvo pristatytas Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ septintasis almanachas. Beveik visi klubo nariai rašo tiek poeziją, tiek prozą, dainuoja. Popietės metu savo kūrybos giesmes ir dainas atliko R. Tamošaitytė –Biesevičienė, eiles skaitė B. Kulpinskaitė – Orinienė, J. Žukaitienė, M. Viskantaitė -Zaveckienė, K. S. Šukys, A. Vitkauskas.  Klubo narė P. Daugėlaitė – Praciuvienė savo kūrybą skaitė dzūkų tarme. Savo mintimis pasidalijo druskininkietė tai pat priklausanti literatų ,,Tėkmės“ klubui I. Navarackienė, bei Druskininkų poezijos ir kitų menų asociacijos ,,Branduma‘‘ atstovė A. Grėbliūnienė. Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė  dėkojo už grąžią adventinę popietę ir likėdama literatų klubui ,,Tėkmė“ laimės, sveikatos ir kūrybinės sėkmės.