Saulėtą rugpjūčio 18 dienos popietę į biblioteką rinkosi poezijos mylėtojai. Čia visų laukė susitikimas su nauja Prano Jurkonio  muzikos pedagogo, chorvedžio, dirigento knyga ,,Laikinumo ženklai“. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS), Kauno meninės saviraiškos asociacijos ,,Branduma“ narė Irena Žurumskienė supažindino su maestro P. Jurkonio nuveiktais darbais, išleistais leidiniais. Pats autorius papasakojo apie savo gyvenimo vingius, netektis, naująją knygą. LNRS narė, Kauno ,,Brandumos“ vicepirmininkė Virginija Ruškienė, Kultūros, meno ir mokslo asociacijos ,,Kūrėjų menė” įkūrėja ir prezidentė Jūratė Jankauskienė, Kauno ,,Brandumos“ narė Elena Bačiulienė skaitė autoriaus poeziją, kalbėjo, kokia tai brandi ir pilna gyvenimiškos patirties knyga. Mūsų kraštietė mokytoja, poetė Onutė Alesiūtė-Bleizgienė, dar gerai pažinojusi gerb. Prano motiną – žinomą liaudies dainų atlikėją Juzę Ptakauskaitę-Jurkonienę, labai šiltai pristatė  autorių. Atskleidė, kaip jis ,,susimąsto apie laikinumą ir jo ženklus, ,,filosofines mintis apie būtį, žemiškąją ir amžinąją…“, mintimis sugrįžta į gimtinę, išsako jausmingus posmus mylimai mamai, gyvenimo draugei ir žmonai Danutei, vaikams, anūkams. Mintimis apie knygą dalijosi Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos ,,Branduma“ pirmininkas Jonas Tertelis, Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų skyriaus vadovė Alvyra Grėbliūnienė. Gražius jaunystės dienų prisiminimus papasakojo draugas, garbus istorikas Vytautas Valentukevičius, Druskininkų miesto garbės pilietis, kompozitorius Mikas Suraučius, Jis puikiai pažinojo visą Jurkonių šeimą, dalijosi gražios bendrystės įspūdžiais ir sudainavo savo kūrybos dainą skirtą Mizarų kaimui. Garbus svečias, P. Jurkonis, taip pat esantis ir Kauno meninės saviraiškos asociacijos „Branduma” narys, ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius, neliko skolingas. Kartu su I. Žurumskiene sudainavo savo mėgstamiausią dainą „Nupjovėm rugius“…