A. Lindgren vaikų literatūros skyriuje parengta spaudinių paroda „Lietuvių tautosakos skrynelę pravėrus“, skirta rašytojo, tautosakininko Prano Sasnausko 90 m. jubiliejui paminėti. P. Sasnauskas gimė 1931 m. balandžio 18 d. Kampiškių km. Kauno rajone. Išleido apsakymų rinkinių, romanų, istorinių apybraižų, parinko, sudarė ir parengė spaudai lietuvių tautosakos rinkinių. Jaunųjų  skaitytojų labiausiai skaitomi P. Sasnausko sudaryti rinkiniai: „Linksmosios lietuvių pasakos”, „Trumpos lietuvių pasakos“, „ Lietuvių mįslės”, „Lietuvių patarlės ir priežodžiai”, „Lietuvių padavimai, legendos ir sakmės” ir kt. Kviečiame skaitytojus susipažinti su lietuvių tautosakos lobynu ir paskaityti smagias, šmaikščias trumpas lietuvių ir kitų tautų pasakas, legendas, sakmes, įminti mįsles.