Lapkričio 28 d. viešojoje bibliotekoje pristatyta Dr. Gabijos Surdokaitės – Vitienės knyga „Susimąstęs Kristus: nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“. Rūpintojėlis – vienas svarbiausių atvaizdų XX a. Lietuvoje. Liaudies meistrų drožtos Rūpintojėlio skulptūrėlės laikomos Lietuvos simboliu, jos dažniausiai pasirenkamos norint oficialiai ar viešai reprezentuoti šalį. Vieniems lietuviams jis – tautos ar lietuvio charakterio simbolis, kitiems – mažytė liaudies meistro drožta skulptūrėlė, treti tvirtintų, kad jis yra šeimos užtarėjas, globėjas, dar kiti – kad tai parimęs senelis, pagonių dievas. Tačiau pirmiausia tai religinis atvaizdas, išreiškiantis vieną iš Kristaus kančios epizodų. Knygos skaitytojui pateikiama Susimąsčiusio Kristaus atvaizdo mozaika – iš mažų fragmentų lipdoma jo kūrimo ir sampratos istorija, kuri, nepaisant svarbos ir aktualumo, Lietuvoje vis dar yra menkai žinoma. Knygos autorė šiuo metu dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje, yra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narė, dalyvauja rengiant daugiatomį Lietuvos sakralinės dailės katalogą, yra prisidėjusi ruošiant daugybę mokslinių leidinių, skirtų Lietuvos kultūros paveldo tyrimams, pristatymui ir populiarinimui.