Balandžio 3 d. minime prozininko, dramaturgo, dailininko Romualdo Lankausko 90-ąsias gimimo metines. R. Lankauskas gimė 1932 metais Klaipėdoje, vėliau Vilniaus universitete studijavo rusų kalbą ir literatūrą, dirbo kultūrinių leidinių redakcijose. Savo kūrybinį kelią jis pradėjo apsakymais vaikams, vėliau lietuvių prozoje sukūrė glaustos novelės modelį. Savo literatūrinėje kūryboje kritikavo totalitarinę santvarką, publicistikoje priešinosi sovietinės sistemos bukaprotiškumui. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę jis parašė romanų apie Lietuvos partizanus, išleido pjesių, novelių. R. Lankauskas taip pat išvertė Ernesto Hemingvėjaus, Rėjaus Bredberio kūrinių, paskelbė aktualios publicistikos, jo kūryba išversta į užsienio kalbas. Romualdas Lankauskas buvo ir vienas iš abstrakčiosios tapybos pradininkų Lietuvoje, oficialiai nepripažįstamas sovietmečiu, vėliau surengęs keliolika autorinių tapybos parodų Lietuvoje ir užsienio šalyse. Apipavidalino savo knygas, išleido tapybos albumą. Jo nueitas gyvenimo kelias paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje.