Prieš 33 metus, 1989 m. rugpjūčio 23-ąją, minint 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto metines, 650 km ilgio sustojusių ir rankomis sukabinusių žmonių grandinė susijungė į Baltijos kelią tarp trijų Sovietų sąjungos okupuotų Baltijos šalių sostinių – Vilniaus, Rygos ir Talino. Taip buvo pareikštas protestas dėl slaptųjų protokolų ir Baltijos šalių nepriklausomybės panaikinimo. Viešoje bibliotekoje  parengta spaudinių  paroda ,,Skausmingi ir šlovingi mūsų istorijos puslapiai‘‘.