Lapkričio 4 dieną Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje svečiavosi Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis. Garbus dvasininkas pristatė 2020 metų kalendorių ,,Apaštalas Paulius Graikijoje“. Renginio metu vyskupas Eugenijus Bartulis kalbėjo apie šv. Paulių, jo drąsą, tikėjimą, jam skirtus sunkius išbandymus bei nepalaužiamą, tvirtą būdą. Kalendorius iliustruotas vyskupo nuotraukomis, darytomis piligriminės kelionės po Graikiją metu. Renginio metu koncertavo Druskininkų ,,Bočių‘‘ mišrus ansamblis.