Spaudinių paroda ,,Iš gyvenimo į knygą“, skirta poeto, prozininko, vertėjo Vytauto Sirijos Giros 110-osioms gimimo metinėms paminėti.Vytautas Sirijos Gira (1911–1997) – poetas, prozininkas, vertėjas. 1931–1936 m. studijavo mediciną VDU , diplomą įgijo Vilniaus universitete 1949 m. Dirbo žurnalistu, mokytoju, gydytoju. Debiutavo eilėraščių rinkiniu „Golas į ateitį“ (1931). Vėliau išleido dar tris: „Širdys formaline“ (1934), „Mergaitės ir asonansai“ (1935), „Šešėliai nuo ekrano“ (1937). Po karo ėmė rašyti prozą. Išleido 8 romanus, iš kurių paminėtini „Buenos Airės“ (1956), „Štai ir viskas“ (1963), „Voratinkliai draikės be vėjo“ (1968), „Raudonmedžio rojus“ (1972), „Nakties muzika“ (1–2, 1986). V. Sirijos Gira – pirmasis lietuvių poetas, gimęs ir užaugęs mieste,  Ne tik savo kilme, bet ir kūryba (temomis, motyvais, problematika) jis yra pirmasis „miestietis“. Rašytojo vaikystė ir jaunystė prabėgo tarpukario Kaune. „Aš augau kartu su šiuo miestu, o miestas įaugo į mane,“ – yra sakęs Sirijos Gira. 1986 m. rašytojas  buvo apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija, o 1996 m. LDK Gedimino ordinu, Karininko kryžiumi.