Spalio 8 d. viešojoje bibliotekoje bibliotekoje vyko susitikimas su lituanistu, mokytoju ekspertu, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nariu Benjaminu Kondratu ir jo knygos „Kūrėjų pėdsakais Druskininkų krašte“ pristatymas. Renginyje dalyvavo dalyvavo filologijos mokslų daktaras Antanas Balašaitis. B. Kondratas kilęs iš tos pačios –Tauragės apskrities Taurų kaimo. Baigęs Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, mokytojavo Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinėje mokykloje, dirbo buvusio Linkuvos (Pakruojis) rajono bei Druskininkų miesto Vykdomuosiuose komitetuose, Kauno medicinos institute, Vilniaus Mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos sektoriuje, įvairiose Vilniaus miesto mokyklose. Autorius yra parašęs keletą mokymo priemonių. 1994 m. jam suteiktas mokytojo eksperto laipsnis. Paminėtinos 1981-2009 m. išleistos šešios laidos mokomųjų knygelių „Lietuvių kalbos taisyklės“, padedančių mokiniams lengviau įsisavinti lietuvių kalbos rašybos reikalavimus. Autorius automobiliu, autobusais ir pėsčiomis apkeliavęs bemaž visą Lietuvą. Jo surinkta medžiaga iš kelionių po įvairius Lietuvos rajonus palaipsniui sugulė į įvairius straipsnius ir knygas. Renginio metu vedantysis pristatė Benjamino Kondrato knygą ,,Kūrėjų pėdsakais Druskininkų krašte “. Savo mintimis apie knygą pasidalijo V.Valentukevičius, O.Bleizgienė, J.Tertelis ir kt. Druskininkiečių vardu buvo padėkota knygos autoriui, rašytojui, literatūros kraštotyrininkui, niekad nenuilstančiam Benjaminui Kondratui, už šį prasmingą ir labai reikalingą leidinį apie Druskininkų kraštą ir jo žmones.