Rugpjūčio 19 d. bibliotekoje vyko susitikimas su penkių knygų (romanų, miniatiūrų ir humoreskų) autoriumi Aidu Kelioniu (tikr. Algimantas Mikelionis). Vartotojų aptarnavimo ir informacinių išteklių skyriaus vedėja Adelė Bolienė pristatė rašytoją, priminė ankstesnį susitikimą su autoriumi bibliotekoje. Trumpai buvo pristatytos visos autoriaus knygos. A. Mikelionis pasakojo apie jaučiamą stiprų ryšį su Druskininkais, prisiminė bendravimą su poetais Poetinio Druskininkų rudens metu.
Savo naujausios knygos „Druskų kambarys“ žanrą autorius vengia apibūdinti kokiu nors konkrečiu žanru. Tai gyvenimo mozaikos, atspindinčios paskutinį dešimtmetį prieš nepriklausomybės paskelbimą brendusio jauno žmogaus interesus. Kūrinyje autorius nebruka savo „tiesų“ jis tik fiksuoja jauno žmogaus aplinką, jo pomėgius, pačiam skaitytojui palikdamas galimybę suprasti kurlink krypsta beveik 40 metų ugdytos „tarybinės“ visuomenės akys: per vis silpniau beslopinamas užsienio radijo stotis, per lenkišką spaudą ir televiziją, per ryšius su lietuviais emigracijoje – į tai, kas vyksta „už sienos“. Niekas kitas pagal esamas galimybes geriau negalėjo tirpdyti užtvaras, kaip domėjimasis muzika, literatūra, sportu – natūraliai, paprastai, be didesnių pastangų ir revoliucijų. Renginio dalyviai kartu su A. Mikelioniu prisiminė ir dalijosi akimirkomis iš laisvėjančios Lietuvos istorijos.