Kovo 16 d. bibliotekoje buvo pristatytas ,,Tautotyros metraščio“ VI tomas. Popietėje dalyvavo leidinio sudarytojas Tėviškės pažinimo draugijos pirmininkas, žurnalistas J. Laurinavičius, leidinio redaktorius, žurnalistas, nusipelnęs mokytojas J. Norkevičius ir mūsų kraštietė A. Jurkonytė – Grėbliūnienė. Leidinyje skelbiami Tėvynės pažinimo draugijos narių naujausių tyrinėjimų straipsniai ir įžvalgos istorijos, švietimo raidos, tradicinės kultūros, mūsų tėvynainių šviesuolių biografijų, muziejų, paminklų ir kitais lietuvių tautos dvasinio paveldo klausimais, tautotyros savanorių knygų recenzijos ir apžvalgos, TPD veiklos kronika. Šiame leidinyje išspausdintas ir gerb. A. Grėbliūnienės straipsnis ,,Tetos Česės istorija“. Popietės  metu buvo apžvelgta Tėvynės pažinimo draugijos  Druskininkų skyriaus veikla, aptarti nuveikti darbai. Buvo raginama kuo aktyviau įsijungti į šią visapusiškai kraštui naudingą veiklą.