Jaučiuosi kaip krislas toj jūroj spalvų ir dažų,
Kur auksas ir varis jau gęsta danguj pamažu.
Jaučiuosi kaip dievas, kad mano būtybės krisle
Taip pat suliepsnojo žaros stebuklinga galia.
Keliausiu per naktį į brėkštančio ryto aušras.
Ten šviesų pasaulį nerimstanti siela atras.
Aš spindinčią dovaną rytmečio saulei nešu
Vakarės žaros stebuklingų spalvų ir dažų.
(V. Mykolaitis-Putinas ,,Vakarėj žaroj“)
Sausio 6 d. minint Vinco Mykolaičio-Putino 130-asias gimimo metines, parengta spaudinių paroda ,,Tarp dviejų aušrų“, skirta rašytojo gyvenimui ir kūrybai.
Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, tapęs kunigu ir palikęs kunigystės kelią. Įspūdingi ne tik rašytojo kūriniai, bet ir jo paties gyvenimo kelias, kuris neabejotinai darė įtaką ir kūrybai. Jo romaną „Altorių šešėly“ jei ir nėra skaitęs, tai bent žino kone kiekvienas.